Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2014

Πολύμετρο


Ένα από τα βασικότερα όργανα σε ένα εργαστήριο είναι το πολύμετρο. Το όνομά του, "πολύμετρο" φανερώνει τις πολλές και διαφορετικές μετρήσεις που έχει δυνατότητα να πραγματοποιήσει. Υπάρχουν αναλογικά και ψηφιακά, φορητά ή πάγκου, απλά ή ανθεκτικά σε νερό, σκόνη κτλ και χρησιμοποιούνται από ηλεκτρολόγους, ηλεκτρονικούς και όχι μόνο. Ένα πολύμετρο ως συνήθως έχει τις εξής δυνατότητες:


  • Μέτρηση τάσης συνεχούς ρεύματος (DCV).
  • Μέτρηση τάσης εναλλασσόμενου ρεύματος (ACV).
  • Μέτρηση έντασης συνεχούς ρεύματος (DCA).
  • Μέτρηση έντασης εναλλασσόμενου ρεύματος (ACA).
  • Μέτρηση αντίστασης (Ω).
  • Μέτρηση συνέχειας κυκλώματος με ηχητική ένδειξη καθώς και έλεγχο αγωγιμότητας διόδων.

Ορισμένα πολύμετρα μπορεί να έχουν και άλλες δυνατότητες όπως:

  • Μέτρηση της παραμέτρου κέρδους ρεύματος (hFE) των transistor.
  • Μέτρηση συχνότητας (Hz).
  • Μέτρηση χωρητικότητας πυκνωτών (F)

Ανάλογα το πολύμετρο μπορεί να έχει και πολλές έξτρα λειτουργίες όπως αυτόματη κλίμακα, σύστημα αποτροπής εσφαλμένης τοποθέτησης ακροδεκτών, φωτιζόμενη οθόνη, απομνημόνευση μετρήσεων, λειτουργίες μέγιστης και ελάχιστης τιμής, σύστημα αυτόματης απενεργοποίησης και πολλά άλλα.


Πως παίρνουμε μετρήσεις


Μέτρηση τάσης συνεχούς ρεύματος (DCV)

Τοποθετούμε τον θετικό (+) ακροδέκτη (κόκκινο) στην υποδοχή (). Τοποθετούμε τον αρνητικό (-) ακροδέκτη (μαύρο) στην υποδοχή (COM). Για τη συνεχή τάση τα πολύμετρα έχουν το σχέδιο V=. Σε περίπτωση που δεν είναι αυτόματης κλίμακας το πολύμετρό μας, ρυθμίζουμε την σωστή κλίμακα 200m, 2000m, 20, 200 ή 500. Αν δεν γνωρίζουμε την κλίμακα, επιλέγουμε με τον περιστροφικό διακόπτη τη μεγαλύτερη. Για να πραγματοποιήσουμε την μέτρηση συνδέουμε τους ακροδέκτες μας παράλληλα στην υπό τάση σύνδεση. Στην οθόνη μας διαβάζουμε την διαφορά δυναμικού (τάση) που μετρήσαμε. Αν έχουμε τοποθετήσει ανάποδα τους ακροδέκτες θα δούμε μία ένδειξη (-) μπροστά από την μέτρησή μας.


Μέτρηση τάσης εναλλασσόμενου ρεύματος (ACV)

Τοποθετούμε τον θετικό (+) ακροδέκτη (κόκκινο) στην υποδοχή (). Τοποθετούμε τον αρνητικό (-) ακροδέκτη (μαύρο) στην υποδοχή (COM). Για τη εναλλασσόμενη τάση τα πολύμετρα έχουν το σχέδιο V~. Σε περίπτωση που δεν είναι αυτόματης κλίμακας το πολύμετρό μας, ρυθμίζουμε την σωστή κλίμακα 200m, 2000m, 20, 200 ή 500. Αν δεν γνωρίζουμε την κλίμακα, επιλέγουμε με τον περιστροφικό διακόπτη τη μεγαλύτερη. Για να πραγματοποιήσουμε την μέτρηση συνδέουμε τους ακροδέκτες μας παράλληλα στην υπό τάση σύνδεση. Στην οθόνη μας διαβάζουμε την διαφορά δυναμικού (τάση) που μετρήσαμε. Καθώς πρόκειται για εναλλασσόμενη τάση, δεν παίζει ρόλο η πολικότητα που θα τοποθετήσουμε τους ακροδέκτες στα σημεία μέτρησης.


Μέτρηση έντασης συνεχούς ρεύματος (DCA)

Τοποθετούμε τον θετικό (+) ακροδέκτη (κόκκινο) στην υποδοχή (Α). Ανάλογα το πολύμετρο που διαθέτουμε καθώς και με το μέγεθος που θα μετρήσουμε να έχει υποδοχή (10Α) και (mA). Τοποθετούμε τον αρνητικό (-) ακροδέκτη (μαύρο) στην υποδοχή (COM). Για την ένταση συνεχούς ρεύματος τα πολύμετρα έχουν το σχέδιο A=. Σε περίπτωση που δεν είναι αυτόματης κλίμακας το πολύμετρό μας, ρυθμίζουμε την σωστή κλίμακα 200μ, 2000μ, 20m, 200mA ή 10Α. Αν δεν γνωρίζουμε την κλίμακα, επιλέγουμε με τον περιστροφικό διακόπτη τη μεγαλύτερη και σιγά σιγά κατεβαίνουμε κλίμακα για μεγαλύτερη ακρίβεια. Για να πραγματοποιήσουμε την μέτρηση συνδέουμε τους ακροδέκτες μας σε σειρά με τον κλάδο που θέλουμε να μετρήσουμε. Στην οθόνη διαβάζουμε την τιμή της έντασης που έχουμε μετρήσει. 
 

Μέτρηση έντασης εναλλασσόμενου ρεύματος (ACA)

Τοποθετούμε τον θετικό (+) ακροδέκτη (κόκκινο) στην υποδοχή (Α). Ανάλογα το πολύμετρο που διαθέτουμε καθώς και με το μέγεθος που θα μετρήσουμε να έχει υποδοχή (10Α) και (mA). Τοποθετούμε τον αρνητικό (-) ακροδέκτη (μαύρο) στην υποδοχή (COM). Για την ένταση εναλλασσόμενου ρεύματος τα πολύμετρα έχουν το σχέδιο A~. Σε περίπτωση που δεν είναι αυτόματης κλίμακας το πολύμετρό μας, ρυθμίζουμε την σωστή κλίμακα 200μ, 2000μ, 20m, 200mA ή 10Α. Αν δεν γνωρίζουμε την κλίμακα, επιλέγουμε με τον περιστροφικό διακόπτη τη μεγαλύτερη και σιγά σιγά κατεβαίνουμε κλίμακα για μεγαλύτερη ακρίβεια. Για να πραγματοποιήσουμε την μέτρηση συνδέουμε τους ακροδέκτες μας σε σειρά με τον κλάδο που θέλουμε να μετρήσουμε. Στην οθόνη διαβάζουμε την τιμή της έντασης που έχουμε μετρήσει. 


Μέτρηση αντίστασης (Ω)

Τοποθετούμε τον θετικό (+) ακροδέκτη (κόκκινο) στην υποδοχή (). Τοποθετούμε τον αρνητικό (-) ακροδέκτη (μαύρο) στην υποδοχή (COM). Για τη μέτρηση αντιστάσεων τα πολύμετρα έχουν το σχέδιο Ω. Σε περίπτωση που δεν είναι αυτόματης κλίμακας το πολύμετρό μας, ρυθμίζουμε την σωστή κλίματα 200, 2000, 20Κ, 200Κ ή 2000Κ. Αν δεν γνωρίζουμε την κλίματα, επιλέγουμε με τον περιστροφικό διακόπτη τη μεγαλύτερη και σιγά σιγά κατεβαίνουμε κλίμακα για μεγαλύτερη ακρίβεια. Τοποθετούμε τους ακροδέκτες μας στα άκρα της αντίστασης που θέλουμε να μετρήσουμε. Διαβάζουμε στην οθόνη την τιμή της αντίστασης.


Μέτρηση συνέχειας κυκλώματος με ηχητική ένδειξη καθώς και έλεγχο αγωγιμότητας διόδων

Τοποθετούμε τον θετικό (+) ακροδέκτη (κόκκινο) στην υποδοχή (). Τοποθετούμε τον αρνητικό (-) ακροδέκτη (μαύρο) στην υποδοχή (COM). Για τη μέτρηση συνέχειας κυκλωμάτων τα πολύμετρα έχουν το σύμβολο της διόδου. Τοποθετούμε τους ακροδέκτες στα σημεία που θέλουμε να ελέγξουμε αν υπάρχει ηλεκτρική συνέχεια. Αν ακούσετε έναν συνεχόμενο ήχο, τότε τα δύο σημεία έχουν συνέχεια. Για την μέτρηση διόδων πρέπει να τοποθετήσουμε τους ακροδέκτες του πολυμέτρου μας στα άκρα της διόδου με ορθή πολικότητα. Στην οθόνη του πολυμέτρου μας θα διαβάσουμε την τιμή σε βολτ (V) πάνω από την οποία η δίοδος είναι αγώγιμη. Με αντίθετη πολικότητα η καλή δίοδος έχει άπειρη αντίσταση.
Σύμβολο μέτρησης συνέχειας κυκλωμάτων και διόδων

* Αυτές είναι γενικές οδηγίες για αρχάριους χρήστες. Εξελιγμένα πολύμετρα μπορεί να διαφέρουν.