Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

Έλεγχος ηλεκτρικής εγκατάστασης

Τι προσέχει ο ηλεκτρολόγος κατά τον έλεγχο μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης;

Μετά από την αποπεράτωση μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης πρέπει να γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι, ώστε η εγκατάσταση να παραδίδεται για χρήση χωρίς σφάλματα. Ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης πρέπει στο μέτρο του δυνατού ν' αποφεύγει τον έλεγχο εγκατάστασης που δεν κατασκεύασε ο ίδιος, για τους παρακάτω τέσσερις βασικούς λόγους:

Α) Διότι δε γνωρίζει τους λόγους της απουσίας του προηγούμενου αδειούχου εγκαταστάτη από το έργο. Πολλές φορές ο πραγματικός εγκαταστάτης βρίσκεται με τον πελάτη του σε αντιδικία και υπάρχει κίνδυνος να εμπλακεί και ο νέος ηλεκτρολόγος σε απρόβλεπτες δικαστικές περιπέτειες.

Β) Ενδέχεται αυτός που κατασκεύασε την εγκατάσταση να μην είχε άδεια και ν' αναζητείται το πρόσωπο που ανύποπτο θα νομιμοποιήσει μια παρανομία.

Γ) Διότι στην πράξη είναι αδύνατος ένας σωστός έλεγχος της εγκατάστασης που δεν έγινε από τον ίδιο ηλεκτρολόγο. Πολλές φορές έχουν εκδηλωθεί ανωμαλίες από σφάλματα που δεν είδε ο δεύτερος ή ο τρίτος ηλεκτρολόγος που υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα για την ηλεκτροδότηση και χωρίς να το αντιληφθεί βρέθηκε υπεύθυνος για κακοτεχνίες προηγουμένου συναδέλφου του.

Δ) Διότι και ο νόμος απαγορεύει την υπογραφή δήλωσης ή πιστοποιητικού για εγκατάσταση που δεν εκτελέστηκε απ' αυτόν που υπογράφει (Άρθρα 11 και 12 Π.Δ. 12/25 Σεπτ. 1935 και Ηλεκτρολογική νομοθεσία Μ. Κάπου σελ. 26-27). Μόνο αν αποπεράτωσε ο ίδιος την εγκατάσταση υπογράφει σχετική δήλωση. Σε ξένη εγκατάσταση υπογράφει μόνο αν ο αδειούχος ηλεκτρολόγος την αποπεράτωσε και στη συνέχεια συνταξιοδοτήθηκε ή πέθανε. Απλό έλεγχο χωρίς υπογραφή δήλωσης μπορεί να διενεργήσει οποιοσδήποτε αδειούχος με εντολή του ιδιοκτήτη.

Στην περίπτωση όμως που ο ηλεκτρολόγος θα προβεί στον έλεγχο της τελειωμένης εγκατάστασης θα πρέπει να διενεργήσει τους παρακάτω ελέγχους:

1) Οπτικός έλεγχος για τη διαπίστωση παραλείψεων (κουτιά, συνδέσεις, μονώσεις, κλέμες, πίνακες, γειώσεις κ.λπ.). Στην περίπτωση που η εγκατάσταση έγινε από τρίτο πρόσωπο και εκ των πραγμάτων επιβάλλεται ο έλεγχος από ηλεκτρολόγο που δεν εκτέλεσε ο ίδιος την εγκατάσταση, πρέπει να γίνει οπτικός έλεγχος και σ' άλλα σημεία της εγκατάστασης όπως:

α) Έλεγχος γενικού πίνακα διανομής.
β) Έλεγχος διακλαδώσεων
γ) Δειγματοληπτικός έλεγχος διαδρομής γραμμών.
δ) Έλεγχος των διατομών όταν είναι μεγαλύτερος από 1,5 τετρ. χιλ. για την αποφυγή επικίνδυνης νοθείας.
ε) Έλεγχος συνδέσεων συσκευών.
στ) Έλεγχος για ενδεχόμενη διαδρομή γραμμών σ' επαφή με εύφλεκτα υλικά.
ζ) Έλεγχος σωληνώσεων στα σημεία που απαιτείται χρήση χαλυβδοσωλήνα.

2) Έλεγχος μόνωσης. Η μέτρηση θα γίνει με MEGER και πρέπει να ξεπερνάει τα 500 ΚΩ.

3) Έλεγχος γείωσης. Η μέτρηση της γείωσης πρέπει να γίνει με μία από τις μεθόδους που αναφέρεται στους κανονισμούς και στο ειδικό βιβλίο γειώσεων έκδοσής μας.

4) Έλεγχος δοκιμαστικής λειτουργίας. Ο έλεγχος αυτός πρέπει να γίνει σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας.

Του καθηγητή Μιλτιάδη Κάπου


Πηγή: hlektrologia.gr

Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014

Ποιοι είναι οι Έξυπνοι μετρητές ρεύματος (Smart meters) και οι Μετρητές Ενέργειας ;

Τι είναι ο μετρητής ενέργειας ;

Πολύ πιθανόν να μην γνωρίζετε τη διαφορά μεταξύ του έξυπνου μετρητή (smart meter) και του μετρητή ενέργειας. Βάση έρευνας που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα σε καταναλωτές για την κατανόηση της λειτουργίας των διαφορών αυτών τύπων μετρητών, παρατηρήθηκε ότι πάνω από τα 2/3 των ερωτηθέντων δεν γνώριζαν την απάντηση, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό θεωρεί ότι είναι ίδιοι.

Στη πραγματικότητα, όμως, οι δύο αυτοί μετρητές έχουν μεγάλες διαφορές, και παρακάτω σας τις αναλύουμε, ώστε να κατανοήσετε το σκοπό εφαρμογής τους.

Μετρητές ενέργειας – ποιοι είναι και τι κάνουν ;

Οι μετρητές ενέργειας είναι φορητές συσκευές χειρός ή επιτραπέζια gadgets, και σκοπό έχουν να σας ενημερώνουν για την εκτιμώμενη στιγμιαία κατανάλωση ρεύματος σε πραγματικό χρόνο.

Είναι συνήθως γνωστές ως οικιακοί μετρητές ρεύματος, ασύρματοι μετρητές ρεύματος ή μετρητές κατανάλωσης ενέργειας. Είναι ένα προϊόν αρκετά διαδεδομένο πλέον, με τιμές που ξεκινούν από €50 (ή διανέμονται δωρεάν από κάποιους Προμηθευτές Ρεύματος), και μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα από εσάς.

Οι περισσότεροι μετρητές ενέργειας σας ενημερώνουν για τη τρέχουσα κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του χώρου σας (σε kWh), για το κόστος αυτής (€) αλλά και για τις εκπομπές ρύπων (CO2). Μερικοί έχουν τη δυνατότητα πρόσθετων λειτουργιών, όπως τη ρύθμιση ειδοποίησης υπέρβασης μέγιστου ορίου ημερησίας κατανάλωσης ρεύματος, θέσπιση μηνιαίου προϋπολογισμού κατανάλωσης ρεύματος, καταγραφή ενεργειακών δαπανών κ.ά.

Οι μετρητές ενέργειας έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να βοηθήσουν το καταναλωτή να παρακολουθεί πως γίνεται η κατανάλωση ρεύματος στο χώρου τους, από τις διάφορες ηλεκτρικές τους συσκευές, όπως επίσης και να ανακαλύψει τρόπους για εξοικονόμηση ενέργειας, μέσω των πληροφοριών που εμφανίζονται στην οθόνη του μετρητή. Ο απώτερος σκοπός των μετρητών αυτών είναι ουσιαστικά να σας βοηθήσει να ανακαλύψετε πως να μειώσετε άμεσα το λογαριασμό του ηλεκτρικού σας, απλά αλλάζοντας τις καθημερινές σας «κακές» συνήθειες χρήσης του ηλεκτρικού.

Μετρητές ενέργειας – τι δεν κάνουν ;

Οι μετρητές ενέργειας δεν στέλνουν πληροφορίες στο Προμηθευτή Ρεύματος που χρησιμοποιείτε, αν και μερικοί καταναλωτές πιστεύουν λανθασμένα κάτι τέτοιο.

Οι μέχρι σήμερα μετρητές που κυκλοφορούν στην αγορά, δεν μπορούν να μετρήσουν τη κατανάλωση του φυσικού σας αερίου, αν και όπως μας έχει αναφερθεί, σύντομα θα υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Επίσης, κάποιες από τις κατασκευάστριες εταιρίες, όπως π.χ. η efergy, έχουν δημιουργήσει εφαρμογές στο διαδίκτυο, ώστε ο χρήστης να μπορεί να ενημερώνετε από παντού για τις καταναλώσεις του ρεύματος του χώρου του μέσω internet.

Υπάρχει βέβαια εκείνο το ποσοστό ερωτηθέντων που πιστεύουν ότι οι μετρητές αυτοί στέλνουν τις καταναλώσεις του ρεύματός τους στο Προμηθευτή τους, κάτι που είναι απόλυτα λάθος – αυτό το κάνουν μόνο οι έξυπνοι μετρητές (smart meters).

Μετρητές ενέργειας – Πώς λειτουργούν ;

Οι περισσότεροι μετρητές αποτελούνται από τρία εξαρτήματα: έναν αισθητήρα, έναν πομπό και μια οθόνη χειρός, το μετρητή.

Ο αισθητήρας κουμπώνει πάνω στο καλώδιο κεντρικής παροχής ρεύματος (φάση) του χώρου, που βρίσκεται εντός του τυπικού ηλεκτρολογικού σας πίνακα. Αυτός ελέγχει και μετρά το ρεύμα που περνά από το καλώδιο στη διάρκεια του χρόνου (κατανάλωση Αμπέρ), μέσω των μαγνητών που βρίσκονται εντός του αισθητήρα, δηλαδή επαγωγικά.

Μέσω του καλωδίου του αισθητήρα, στην άκρη του οποίου υπάρχει ένα βύσμα για να κουμπώσει στο πομπό, αποστέλνονται οι μετρήσεις ασύρματα στην οθόνη του μετρητή σας, μέσω του πομπού. Στο μετρητή (οθόνη), ο ενσωματωμένος υπολογιστής επεξεργάζεται και μετατρέπει το σήμα αυτό σε τρέχουσα ηλεκτρική κατανάλωση, η οποία εμφανίζεται στην οθόνη με τη μορφή kWh, κόστος (€) ή εκπομπές ρύπων (CO2), ανάλογα με το ποία πληροφορία θέλει ο χρήστης να εμφανίζεται στην οθόνη.

Που μπορώ να προμηθευτώ ένα μετρητή ενέργειας ;

Τους μετρητές ενέργειας μπορείτε να τους βρείτε σε διάφορα μαγαζιά Τεχνολογίας, ηλεκτρολογικού υλικού ή πολυκαταστήματα, όπως επίσης και στο διαδίκτυο. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετρητών ενέργειας, προσφέροντας μια ποικιλία λειτουργιών, με τιμές που κυμαίνονται από €50 έως €100, από κατασκευαστές όπως η EFERGY, GEO κ.ά.

Δωρεάν μετρητές ενέργειας

Μπορείτε επίσης να προμηθευτείτε δωρεάν έναν μετρητή ενέργειας από το Προμηθευτή Ρεύματος σας, όπως π.χ. από τη British Gas, EDF, npower, ανάλογα με την επιλογή του προγράμματος ενέργειας, που προσφέρουν.

Στην Ελλάδα, δυστυχώς μια παρόμοια υπηρεσία προς τους καταναλωτές δεν είναι ακόμα διαθέσιμη.


πηγή: b2green.gr